Σύσταση Επιστημονικού Τμήματος-Στελέχωση ΤΜ.Marketing

Με τη σύσταση Επιστημονικού Τμήματος στην PHARMACENTER (Γιάννης Παπαγεωργίου-Φαρμακοποιός) και στελέχωση του Τμήματος Marketing (Φραντζέσκα Ρεμούνδου) αποδεικνύουμε ότι υπεύθυνα στηρίζουμε το έργο του φαρμακοποιού να σταθεί ως Επιστημονικός Συνεργάτης στον τομέα της πρωτοβάθμιας Υγείας, επικοινωνούμε με τους γιατρούς ώστε να τους ενημερώνουμε για τις τάσεις και τα trendsτης εποχής και να καταρτίζονται με τα νέα αποτελέσματα επιστημονικών παγκόσμιων ερευνών.
H HealthAid στην προσπάθεια αυτή καλεί τους φαρμακοποιούς να συνεχίσουν σαν Σύμβουλοι Υγείας, την ανάπτυξη και διεύρυνση της χρήσης των Συμπληρωμάτων Διατροφής παράλληλα με τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα προϊόντα ομορφιάς που διαχειρίζονται.